súkromie Táto bezpečnostná politika vysvetľuje, ako môžu byť použité osobné údaje zhromaždené na webe. Pred zadaním vašich osobných údajov si prosím prečítajte tento text. Upozorňujeme, že používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami opísanými v Zásadách ochrany osobných údajov. Stránka berie bezpečnosť osobných údajov vážne, takže v tomto dokumente opisujeme našu víziu a prístup k zabezpečeniu bezpečnosti osobných údajov, ako aj to, ako sa tento prístup vzťahuje na vás ako návštevníka stránky Na webe sa môžete prihlásiť na odber upozornení na nové komentáre, zanechať komentár a poslať e-mail autorovi blogu. Pri vykonávaní jednej z týchto akcií uchovávame vaše osobné údaje, ako napríklad Vaše meno, e-mailovú adresu a v niektorých prípadoch aj vaše telefónne číslo. Keď sa zaregistrujete, aby ste dostávali upozornenia na nové odpovede a iné typy newsletterov, uložíme vašu e-mailovú adresu s vaším súhlasom. Keď s vaším súhlasom odošlete e-mail autorovi blogu, uložíme vaše meno vedľa vašej e-mailovej adresy. Ak chcete dostávať oznámenia o nových produktoch alebo triedach e-mailom, musíte mať svoju vlastnú e-mailovú adresu, keď kliknete na tlačidlo "Prihlásiť sa" v ktoromkoľvek z formulárov na našich stránkach, ako v ktorejkoľvek z foriem textu, hovorí: "Kliknutím na tlačidlo Súhlasím so zoznamom adries, so spracovaním osobných údajov a súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov. Doba vášho súhlasu je neurčitá. Okrem dátových formulárov je na webe nainštalovaný webový analytický systém . Informácie z webových analytických systémov sa automaticky zhromažďujú a používajú na zlepšenie stránky . Ochrana osobných údajov Sme výhradným vlastníkom osobných údajov zhromaždených pomocou formulárov na webovej stránke . Tieto údaje sa za žiadnych okolností neprenesú tretím stranám. Informácie, ktoré sú automaticky zhromažďované webovými analytickými systémami a retargetingovými pixelmi, patria k príslušným službám a práca s nimi sa riadi zásadami ochrany osobných údajov týchto služieb. Zverejňovanie informácií tretím stranám Osobné údaje nepredávame, nevymieňame ani neprenášame tretím stranám alebo spoločnostiam. Ale! Sme pripravení zdieľať informácie, aby sme zabránili trestným činom alebo pomohli pri ich vyšetrovaní v prípadoch, keď to ustanovuje zákon. Ochrana údajov Na zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov používame rôzne bezpečnostné opatrenia. Servery a počítače, ktoré ukladajú dôverné informácie, sa nachádzajú v bezpečnom prostredí. Používanie súborov cookie" Na stránke používame cookies z web analytics systémov na zlepšenie našich stránok. Spracovanie a používanie osobných údajov Spracúvanie osobných údajov klienta sa vykonáva bez časového obmedzenia akýmikoľvek právnymi prostriedkami, a to aj v informačných systémoch osobných údajov s takýmito prostriedkami alebo bez nich. Súhlasom s týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov dáva klient spoločnosti svoj neurčitý súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v časti 3 všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj s prenosom týchto údajov partnerom spoločnosti za účelom splnenia prevzatých povinností. Spoločnosť nemá právo prenášať údaje nepridruženým osobám alebo osobám, ktoré sú v zmluvných vzťahoch so spoločnosťou. Spoločnosť prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov klienta pred neoprávneným prístupom, úpravou, zverejnením alebo zničením. Práva a povinnosti Klienta .Klient sa zaväzuje, že neposkytne tretím stranám používateľské meno a heslo, ktoré používa na identifikáciu na webových stránkach spoločnosti. Klient sa zaväzuje dodržiavať náležitú starostlivosť pri ukladaní hesla, ako aj pri zadávaní hesla. .Klient má právo zmeniť svoje osobné údaje a požadovať od spoločnosti vymazanie osobných údajov. Spoločnosť zodpovedá klientovi v prípadoch stanovených platnou legislatívou. Spoločnosť je oslobodená od zodpovednosti, ak informácie o klientovi: - sa stal majetkom štátu pred stratou alebo zverejnením. - bola prijatá treťou stranou predtým, ako bola prijatá spoločnosťou. - bolo oznámené so súhlasom zákazníka.